ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 2022 ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΩΡΑ 7 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ, ΠΑΤΑΡΙ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΤΑΚΗ

Το απερχόμενο Δ.Σ. της Ένωσης Καθηγητών και Διανοουμένων για την Προαγωγή της Φιλοσοφίας στην Εκπαίδευση καλεί μετά χαράς τα μέλη της Ένωσής μας σε τακτική Γενική Συνέλευση προκειμένου να διεξαχθούν αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ. για την τριετία 2022-2025.

Η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 και ώρα 19 (7 το απόγευμα) στο υπερώο (πατάρι) του Βιβλιοπωλείου Πατάκη, Ακαδημίας 65.

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν βάσει του Καταστατικού όλα τα ταμειακώς ενήμερα μέλη. Ενημερώνουμε επίσης ότι βάσει του Καταστατικού κάθε μέλος μας μπορεί να ψηφίσει και για λογαριασμό ενός (1) άλλου μέλους, επίσης οικονομικά τακτοποιημένου, προσκομίζοντας απλή επικυρωμένη εξουσιοδότηση στην Εφορευτική Επιτροπή

Υποψηφιότητες για το νέο Δ.Σ. και τη νέα Εξελεγκτική Επιτροπή κατατίθενται μέχρι και το βράδυ (ώρα 23.59) της 19ης Ιουνίου με απλό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ekdef2016@gmail.com

Οι συνδρομές για το έτος 2022 μπορούν να κατατίθενται στους δημοσιοποιημένους τραπεζικούς λογαριασμούς της Ένωσης ή επί τόπου σε μετρητά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Γιώργος Η. Ηλιόπουλος Θεόδωρος Διονυσόπουλος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*