ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ ΕΚΔΕΦ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Γενικός Γραμματέας

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ταμίας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΣΣΑΡΗ, Έφορος Δημοσιεύσεων & Τύπου

ΕΛΣΑ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗ, Έφορος Δημοσίων Σχέσεων

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΡΑΛΛΗΣ, Έφορος Διεπιστημονικών Σχέσεων

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ “ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ”

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεπικουρούμενο από τους:

ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ

ΧΡΙΣΤΟ Ν. ΠΟΛΑΤΩΦ

ΑΝΔΡΕΑ ΤΙΦΑ

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΗΣ ΕΚΔΕΦ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΟΓΓΑΚΗ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φιλοσοφίας

Πανεπιστημίου Αθηνών

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας

Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΝΝΑ ΛΑΖΟΥ, Επίκουρη Καθηγήτρια Φιλοσοφίας

Πανεπιστημίου Αθηνών

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΙΜΑΝΗΣ, τ. Επίκ. Καθηγητής Φιλοσοφίας

Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας

Πανεπιστημίου Αθηνών

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ, τ. Καθηγητής Φιλοσοφίας

Πανεπιστημίου Κρήτης

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΗΣ ΕΚΔΕΦ

ΚΙΚΗ ΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ-ΘΕΜΕΛΗ, Ομότιμη Καθηγήτρια Φιλοσοφίας

Ιονίου Πανεπιστημίου

ΜΥΡΤΩ ΔΡΑΓΩΝΑ-ΜΟΝΑΧΟΥ,  Ομότιμη Καθηγήτρια Φιλοσοφίας

των Πανεπιστημίων Αθηνών και Κρήτης

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΜΠΕΗΣ, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής

Πανεπιστημίου Αθηνών