ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Πραγματοποιείται με τη Συνδρομή

που ανέρχεται στο ποσό

των 20 ευρώ ετησίως

 

Φιλική Συνδρομή : 30 ευρώ

 

Τα χρήματα αποστέλλονται ή με ταχυδρομική επιταγή επ’ ονόματι του

Προέδρου της ΕΚΔΕΦ, κυρίου Σπύρου Μοσχονά, στη διεύθυνση του

Περιοδικού (Εθνικής Αντιστάσεως 20, Τ.Κ. 14343, Ν. Χαλκηδόνα), ή

μέσω της Εθνικής  Τράπεζας (αριθμός λογαριασμού 665/755979-85) ή

μέσω της Eurobank (αριθμός λογαριασμού 0026-0048-22-010129870).

Στην περίπτωση της κατάθεσης μέσω τραπεζικού λογαριασμού, είναι

αναγκαία η τηλεφωνική γνωστοποίηση (τηλ. 210-2510020,

210-2580814, 210-2921403) για την έκδοση της σχετικής αποδείξεως

πληρωμής.