ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Πραγματοποιείται με τη Συνδρομή

που ανέρχεται στο ποσό

των 20 ευρώ ετησίως

Φιλική Συνδρομή : 30 ευρώ

μέσω της Εθνικής  Τράπεζας
Αριθμός λογαριασμού: 08000827322 (Ηλιόπουλος Γεώργιος, Διαμαντ. Περ.)
IBAN: GR3301100800000008000827322
SWIFT(BIC):ETHNGRAA